jontherm tepelna čerpadla

Revize úniků chladiv

Na základě nařízení č.517/2014, které v dubnu 2014 vydal Evropský parlament s Radou EU dochází k významným změnám ohledně nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny. Cílem tohoto nařízení je ochrana životního prostředí snižováním emisí fluorovaných skleníkových plynů.

"Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů je zakázáno, pokud to vypouštění není technicky nezbytné pro určené použití!"
 

  Základní informace

 

Povinnosti provozovatelů


Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, musí příjmout veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření, aby zabránili úniku těchto plynů nebo jejich neúmyslnému vypouštění. V případě zjištění úniku chladiva musí být zařízení vyřazeno z provozu a provozovatel musí zajistit opravu zařízení bez zbytečného prodlení. Do jednoho měsíce od opravy zajistí provozovatel kontrolu opravy zařízení prostřednictvím certifikované osoby.
 
 

Kontrola těsnosti


Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti. Jedná se o stacionární chladící zařízení, stacionární klimatizační zařízení (včetně přenosných pokojových klimatizačních zařízení), stacionární tepelná čerpadla.
 
 

Vedení záznamů


Provozovatel zařízení je povinen vést „Evidenční knihu zařízení“ a uchovávat ji v místě provozu zařízení po dobu 5 let.Do knihy se píše datum vyhotovení, jméno, adresa, druh a velikost náplně chladiva zařízení, datum údržby, závady, atd.Evidenční kniha musí být opatřena úředním razítkem certifikované osoby. Na zařízení musí být umístěny typové štítky s informacemi o názvu a obsahu fluorovaných skleníkových plynů.
 
 
  jontherm tepelné čerpadlo fujitsu neore   jontherm tepelné čerpadlo fujitsu neore   jontherm tepelné čerpadlo fujitsu neore      
© 2013, Ivo Meduna Novinky    |   O nas    |    Pro nové klienty    |    Reference   |    Kariera    |    Kontakty